Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie jest :  Skowbud  Sp.z o.o. s.k, oraz  F.H.U „SKOWRON”  Pokrycia Dachowe adres: ul. Kolejowa 42, 28-200 Staszów. (zwanym dalej Administratorem).

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@skowrondachy.pl

 Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie zgody lub zawartej umowy do celów realizacji usług oraz marketingu produktów i usług Administratora oraz przedstawiania ofert firm współpracujących z Administratorem.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą  firmy współpracujące z Administratorem w celu realizacji zlecenia oraz podmiotom realizującym usługi w ramach zleceń  na rzecz Administratora.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zakończenia świadczenia usługi. Dane te będą przetwarzane gdy wymagać tego będą przepisy dotyczące  dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności;

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na podstawie   RODO przysługuje Państwu:

  1. a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. e)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://skowrondachy.pl. Administratorem strony jest SKOWBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Kolejowa 42, 28-200 Staszów. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@skowrondachy.pl. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

– Administrator – SKOWBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Kolejowa 42, 28-200 Staszów,
– Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://skowrondachy.pl,
– Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

– możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
– do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

12. Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

13. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie logów serwera następującym podmiotom:

– ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257 w celu przechowywania logów na serwerze,

14. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.

– Wszystkie zapytania skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera to m.in: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
– Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
– Dane zapisane w logach serwera nie są w żaden sposób wiązane z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
– Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.